Ruimte voor initiatief

VOLOP Helmond verbindt lokale initiatieven aan vastgoedpartijen en zorgt voor verrassende invullingen

aankondiging VOLOP Helmond

Ruimte voor initiatief

Doe jij mee om onze stad nog unieker en verrassender te maken? Laat dan van je horen!

Projectleiders VOLOP Helmond; Linda Haverkamp

Als middelgrote Brabantse gemeente staat ook Helmond voor de uitdaging om de binnenstad bruisend en aantrekkelijk te houden. Concurrentie van grotere steden, steeds meer online verkoop, het verdwijnen van lokale winkels en de hierdoor ontstane leegstand vragen om een creatieve oplossing. In Helmond wordt al hard gewerkt aan deze uitdagingen. Het stimuleren van nieuwe broedplaatsen en het versterken van verbindingsroutes tussen de binnenstad en andere dynamische locaties (Stationsgebied en Cacaofabriek) vormen speerpunten binnen het gemeentelijk beleid. Om dit proces verder te ontwikkelen is VOLOP Helmond gestart. VOLOP Helmond past prima binnen de ambities van de gemeente en levert graag haar bijdrage aan een aantrekkelijk en écht Helmonds centrum!

De aanpak van VOLOP richt zich op het (tijdelijk) vullen van leegstaande panden met verrassende en lokale initiatieven. Hierdoor wordt de identiteit van de Helmondse binnenstad duidelijker zichtbaar. Het gaat om ambachtelijke, kunstzinnige en maatschappelijke initiatieven. Maar ook startende ondernemers met vernieuwende concepten zijn welkom. Zij krijgen letterlijk de ruimte om zich te presenteren aan de bezoeker. Leegstaande panden worden hierdoor aantrekkelijk en bieden weer een meerwaarde voor de binnenstad.

Daarnaast komt de potentie van het pand tot zijn recht, wat de
verhuur kan versnellen. Een unieke kans voor lokale initiatieven en voor pandeigenaren, maar ook voor de stad Helmond om haar eigen gezicht te laten zien. De bijzondere lokale initiatieven geven de stad weer kleur en verleiden bezoekers om terug te komen. Eigenheid, sfeer en afwisseling vormen de basis voor het hernieuwde centrum.

Het waarmaken van deze gezamenlijke ambities vraagt om samenwerking met alle betrokkenen. VOLOP verbindt deze partijen en stimuleert hen er samen de schouders onder te zetten, vanuit de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor de stad. Hierbij zoeken we altijd naar een overeenkomst waar alle betrokken partijen baat bij hebben.

De bekende winkelketens zijn noodzakelijk voor de binnenstad, maar dragen niet bij aan het unieke karakter van Helmond. De huidige behoefte van de consument gaat verder dan alleen kopen. De bezoeker wil vooral andere mensen ontmoeten, wil het lokale karakter ervaren en wil verrast worden door het aanbod in de winkelstraat. Beleving en verbinding zijn essentieel om de consument te verleiden het eigen centrum te bezoeken en hiermee een toekomstbestendige stad te bewerkstelligen. De mens centraal stellen en de stad zodanig inrichten dat het een fijne plek is om te verblijven. Door VOLOP-initiatieven toe te voegen, biedt de stad een (sociale) meerwaarde waardoor de bezoeker vaker in het centrum komt. Het centrum als plek om mooie herinneringen op te doen.

Kortom, Helmond als stad waar iedereen zich thuis voelt!

Initiatiefnemer

Ik heb een waanzinnig goed idee!

Pandeigenaar & makelaar

Klik hier als je bijvoorbeeld een of meerder panden hebt voor de verhuur.

Gemeente

Werk je voor een gemeente en denk je dat VOLOP iets kan toevoegen? Klik hier!

VOLOP Helmond & VOLOP Brabant

VOLOP Helmond is onderdeel van de stichting VOLOP Brabant, waar diverse gemeenten bij aangesloten zijn om gezamenlijk de leegstand op een creatieve manier in te vullen. En dat doen we met een team aan projectleiders
Bezoek eens een van onzes steden waar je allerlei lokale initiatieven via VOLOP gehuisvest zijn. Via de site VOLOPbrabant.nl kun je zien welke initiatieven er zijn!