Info voor gemeenten

Elke deelnemende gemeente stelt zelf een projectleider aan die bekend is met de stakeholders in de stad. Deze projectleider wordt in het eerste jaar begeleid door VOLOP Brabant. Samenwerking en het delen van kennis staan hierbij centraal. Na een jaar is VOLOP geworteld in de stad en kan zij zelfstandig doorgaan. Intervisie tussen de deelnemende gemeenten en het delen van ervaringen ondersteunt hierbij de voortgang.

VOLOP kenmerkt zich door een directe aanpak: niet praten maar doen. In de eerste fase benaderen we alle belanghebbenden en wordt bekendheid gegeven aan het project. Het samenbrengen van de partijen en bewustwording van het gezamenlijke belang, staan hierbij centraal. De praktijk wijst uit dat de eerste invullingen van leegstaande panden snel volgen. Het proces van terugkeer naar een aantrekkelijker stadscentrum is daarmee gestart!

Steden die ook interesse hebben in de aanpak van VOLOP of vragen hebben over het project, kunnen contact opnemen met Maruja Gutierrez, projectleider VOLOP Brabant mail naar maruja@volopdenbosch.nl of bel 06 51 88 66 07.